KEYNOTES

Vandaag delen deze sprekers in 60 minuten hun verhaal en inspireren ze jou online. Tracht er synchroon bij te zijn, we stimuleren interactie.  
Sprekers die toestemming gaven kan je achteraf (
asynchroon) ook herbekijken.

Wie een ticket koopt voor dinsdag+woensdag, is beide dagen welkom in alle keynotes.

9:00 Jan Royackers

Schoolontwikkelaar bij Schoolmakers

Jan was leraar Frans in het secundair onderwijs, leerlingenbegeleider en coördinator. Daarna was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Steunpunt Diversiteit en Leren van de UGent. Bij Schoolmakers verdiept hij zich in (digitale) didactiek en de schoolontwikkeling daarrond.

Digitaliseren op mensenmaat

Hoe breng je verandering tot stand op zo’n manier dat de mensen die haar mee waarmaken voelen dat het ook om hen gaat? Dat is de centrale vraag in deze sessie. Aan de hand van een eenvoudig model krijg je inzicht in die aspecten die zeker aan bod dienen te komen in een doordacht digitaal veranderproces. Je krijgt ook concrete tips aangeboden over hoe je daarmee dan aan de slag kan gaan. We behandelen daarbij de volgende vragen:

Hoe komt je tot een gedragen kader (visie, strategie, ICT-beleidsplan) waar mensen zich in herkennen?
Hoe geef je mensen autonomie om vanuit dit kader én hun eigenheid invulling te geven aan de innovatie?

Geen wonderrecepten in deze sessie, wel vragen die ertoe doen, en methodieken om samen met je team tot een duidelijk antwoord te komen. 

9:30 Robbe Wulgaert

Leerkracht en ICT-coördinator in Sint-Lievenscollege Gent

Leerkracht informaticawetenschappen en artificiële intelligentie, eerste- en tweede graad secundair onderwijs. Naast interesse in onderwijs ook foto- en videograaf. Website

AI in de Klas: Van Kunst tot Klassieke Talen

Vraag een leerkracht hoe het gaat en je krijgt gegarandeerd een variant op ‘druk, druk, druk’. De agenda staat altijd bol: projecten, doelen, eindtermen zoeven voorbij in de klas. Wanneer je in jouw schoolteam dan ook tijd wil maken voor AI, verschijn je best voorbereid voor de dag. Maar hoe begin je eraan? Daarvoor hoef je het warm water helemaal niet uit te vinden. 

Waarom is AI zo belangrijk? Is dat niet iets met zelfrijdende wagens zoals Tesla’s of uit sciencefiction zoals Star Wars? Een heel technische ver-van-mijn-bedshow? In tegendeel! We vallen in slaap met de smartphone in de hand en dat toestel is het eerste dat we gebruiken bij het ontwaken. Niets ver-van-mijn-bed! Twitter, Facebook, YouTube, Netflix, Spotify, Deliveroo, Tinder … Hoe we communiceren, ontspannen, reizen, eten bestellen tot zelfs daten: nagenoeg alles verloopt via apps en platformen. Platformen die op een of andere manier werken met een AI-model. Iedereen voelt de gevolgen of plukt er de vruchten van, maar slechts weinigen begrijpen wat er echt gebeurt.

In deze keynote krijg je inspiratie en voorbeelden om in jouw les aan de slag met AI en wordt het je duidelijk dat AI in jouw leven en dat van je leerlingen steeds belangrijker wordt.

10:00 Mariet Vrancken

Organisatie- en onderwijsdeskundige, onderwijscoach bij De Arena

Mariet Vrancken stond 10 jaar in het secundair onderwijs als taalleerkracht, beleidsmedewerker en directeur. Daarna werkte ze mee aan het Flanders Synergy project ‘Scholen Slim Organiseren’ en werkte ze nog geruime tijd als consultant bij CEGO Leuven. Inmiddels richtte ze De Arena op, waar ze scholen nog steeds begeleidt en ondersteunt.

Aan de slag met hybride leren

Deze keynote is voor iedereen die wil geïnspireerd worden en nieuwe mogelijkheden wil verkennen. We geven je de nodige informatie en input om je eigen denkwerk te beginnen omtrent het waarom en het hoe van hybride leren. Wat is het eigenlijk, welke combinaties zijn mogelijk en wenselijk en wat kan het betekenen voor jouw leraren en jouw leerlingen? We kijken naar wat je als school of als team nodig hebt om een visie uit te bouwen en op welke manier je dat kan organiseren. Ook differentiatie, evaluatie en doelgericht leren is daarbij belangrijk: welke mogelijkheden zijn er als je hybride gaat werken.

10:30 Eef Verbeke

Project facilitator bij  ToekomstATELIERdelAvenir vzw (TADA) – TADA2.0

Sinds 2013 werkt Eef voor TADA. Deze organisatie beoogt een inclusieve samenleving met minder onderwijsongelijkheid. Door de hele samenleving te betrekken en te focussen op jongeren vanaf 10 jaar, probeert TADA via weekendscholen en een alumni-netwerk maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving te emanciperen en integreren.

Verken je brein, en vergroot de impact in jouw klas of team

Stel je voor: een wereld, een school, een klas zonder vooroordelen. Het is een plek waar iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht afkomst of sociale klasse. Waar iedereen fouten durft maken, met wederzijds respect, dankzij authentieke relaties en veel geloof in eigen kunnen. Zou dat niet heerlijk zijn? Tijdens deze sessie ontdek je wat je zelf kan doen om van jouw klas of team zo’n inclusieve plek te maken – of toch minstens een eerste stap(je) in die richting te zetten. We hebben namelijk allemaal onbewuste vooroordelen die ons regelmatig tegenwerken, zonder dat we erg in hebben. Ze beïnvloeden ons als mens, en dus ook als leerkracht of schoolleider. We kunnen die onbewuste vooroordelen niet helemaal wegfilteren, maar als we ons al een klein beetje bewust van worden van hoe ons brein denkt en werkt, dan bereiken we al heel wat. Na de sessie ben je niet verlost van jouw onbewuste vooroordelen, maar wie weet sta je de volgende dag met een andere blik in jouw klas of school.

11:30 Tom Van Acker & Mike Goudeseune

Expert slim en warm organiseren bij Warmescholen.net

Tom is de bezieler van Warme Scholen voor Veerkrachtige Jongeren in Vlaanderen bij het Fonds GavoorGeluk. Tom wil alle jongeren laten uitgroeien tot volwassenen die ‘met zin’ in het leven staan. Tom is expert in slim en warm organiseren. Hij is een veelgevraagde inspirator en adviseur in diverse sectoren en auteur van tal van publicaties.

Je lagere school slim organiseren

In een warme school leren leerlingen leren, leven en werken met ‘zin’ door gepersonaliseerde leertrajecten. Leerkrachten, in vaste teams begeleiden vaste leerlingengroepen over de leerjaren heen. Ouders en de brede school participeren mee.

Om de leerlingen te ontwikkelen tot volwassenen die ‘met zin’ in het leven staan en om medewerkers te ondersteunen in een complexe en veeleisende opdracht organiseren Warme Scholen (WS) zich in teams. WS organiseren vaste teams van een 7 tot 10 leerkrachten die samen competent zijn voor het begeleiden van een leergemeenschap van 60 tot 100 leerlingen. Ze begeleiden de leerlingen in hun leergemeenschap over de jaren en de vakken heen. Teams krijgen alle autonomie. Werken in team laat toe om wendbaar te zijn en alle leerlingen in een gepersonaliseerd leertraject uit te dagen om de lat hoog te leggen maar op hun maat. De kinderen worden aangeleerd om de eigen regie daarin mee op te nemen. Iedere leerkracht in het team is ook mentor. De mentor volgt de leerling meerdere jaren. De mentor heeft niet alleen interesse in de prestaties van de leerling maar ook voor zijn welbevinden en betrokkenheid. De mentor betrekt de context van de leerling. De WS is ook een hub voor een warme wijk.

13:00 Tom Cox

Coördinerend directeur Scholengemeenschap Sint-Quintinus Hasselt
Leren met plezier

Nadat hij enkele jaren lesgaf in het secundair onderwijs en aan een lerarenopleiding werd Tom in 2008 directeur van een school. Samen met zijn collega’s ontwikkelde hij onderwijs dat inspeelt op de indivuele leerbehoefte van iedere leerling. Sinds 2020 is hij ook coördinerend directeur van een grote scholengemeenschap. Het is zijn ambitie om in onderwijs zoveel mogelijk in te zetten op het werken in teams, zowel op directie- als lerarenniveau. Hierbij ziet hij leiderschap als een cruciale factor: hoe meer leraren het beleid mee vormgeven, hoe groter de betrokkenheid is. Deze dynamiek zorgt voor een gunstig schoolklimaat voor het verbeteren van leerlingleerresultaten.

Gespreid leiderschap als hefboom voor onderwijskwaliteit

Hoe kan je de onderwijskwaliteit van je school voortdurend versterken? Dat is de cruciale vraag in deze keynote.

Het antwoord ligt in het onderwijsmodel ‘gespreid leiderschap’ waarbij iedereen (leraar, directeur, coördinator…) op ieder moment leiderschap kan opnemen. Een schoolleider vandaag kan onmogelijk een school alléén leiden. Schoolleiders maken best gebruik van de kracht van hun team. Zo creëren ze een schoolcultuur waarin leraren mee verantwoordelijkheid dragen over de onderwijskwaliteit. Via doelgerichte samenwerkingsverbanden geven leraren de schoolorganisatie mee vorm omwille van én met hun expertise.

Hoe je deze vorm van initiatiefname kan bevorderen binnen je school was het uitgangspunt van het onderzoek dat Tom voerde in de scholen van zijn scholengemeenschap. Op basis van een uitgebreide literatuurstudie bepaalde hij 21 indicatoren die gespreid leiderschap stimuleren. Via de enquête ‘Graadmeter Gespreid Leiderschap op school’ bij 1.200 personeelsleden kon hij concluderen welke factoren binnen de schoolcultuur, de schoolorganisatie en het schoolleidergedrag bijdragen tot het bevorderen van leiderschap. Op basis hiervan ontwikkelde hij het ‘dialoogmodel voor de lerende organisatie’.

Deze inzichten wil hij graag delen met iedereen die even in een helikopterperspectief kritisch wil kijken naar zijn/haar schoolorganisatie.

Nick Brackeva

13:30 Nick Brackeva & Sam Panckoucke

Mediacoach bij GO! Basisschool Irishof Kapellen

Sinds 2010 ben ik actief in het onderwijs als klasleerkracht in de eerste graad. Sinds 3 jaar heb ik mijn focus gelegd op de digitale evolutie op school. Eerst heb ik de opleiding Mediacoach gevolgd. Het schooljaar nadien kreeg ik 2 uur klasvrij voor media. Het schooljaar nadien één dag. En nu voltijds klasvrij als beleidsondersteuner en ICT-co.

Digisprong, Gepersonaliseerd samen leren, Gedifferentieerde leerpaden, iPads of Chromebooks, 4-in-balans, …
Hoe maak je je school klaar voor de digitale toekomst?

Ik deel graag het verhaal van onze school: hoe we eraan begonnen zijn, waar we de mosterd zijn gaan halen, welke keuzes we hebben gemaakt en in welke valkuilen we zijn getrapt. Hoe we een beleid en visie hebben gevormd, welke keuzes we hebben gemaakt en hoe we dit alles praktisch integreren in de klaspraktijk.

De Pedagogische Begeleidingsdienst – Innovatie heeft zeker een ondersteunende rol gespeeld doorheen ons verhaal.

14:00 Hanne Rosius

Lector en vakdidacticus PAV bij PXL Education

Lector en vakdidacticus PAV, onderzoeker PXL Research (Tablio, XPO 2.5), Apple Distinguished Educator

Digitale blijvertjes na corona

Hanne Rosius staat voor experiment. Elke dag opnieuw vertaalt ze lesdoelen van haar vak Project Algemene Vakken binnen de lerarenopleiding PXL-Education in experimentele, vernieuwende en originele werkvormen mét leerrendement. Tijdens de coronacrisis ging ze nog een stapje verder en bedacht ze werkvormen of methodieken die studenten konden blijven boeien vanop afstand. En daar kwamen enkele mooie blijvers bij: van kleine ingrepen zoals digitale whiteboards of een ‘pacmanles’ in wonder.me tot grotere concepten zoals podcastlessen, op wereldreis via Google Earth of op excursie naar de Keniaanse sloppenwijk via Teams. In deze sessie word je geïnspireerd met een tiental digitale blijvers en tips voor transfer naar andere vakken.


14:30 Carl Boel

Onderzoeker XR aan Thomas More + Universiteit Gent

Carl werkt op dit moment voltijds rond leren en trainen in virtual reality. Hij voert onderzoek, maar staat met zijn beide voeten stevig in de praktijk, zowel in het onderwijs als in het bedrijfsleven. Carl gaf reeds verschillende presentaties en workshops rond dit thema en bouwt verder aan zijn missie om VR in het Vlaamse onderwijs te verankeren.

Virtual reality and beyond. Wat biedt virtual reality in de toekomst?

In deze presentatie neem ik je mee naar wat virtual reality voor ons onderwijs biedt en kan betekenen. Waar liggen de kansen, waar is er nog werk aan en hoe ziet de toekomst eruit? Zitten we binnenkort allemaal in een metaverse en hoe zou dat dan in de les eraan toegaan? Een blik op hoe virtual reality een (vaste?) plaats kan krijgen in ons onderwijs en wat daarvoor nodig is.

15:00 Veerle Scheirs

Procesbegeleider bij Domo de Refontiro
Schooldirecteur bij Scheppersinstituut Mechelen

Veerle Scheirs is schoolleider en procesbegeleider bij Domo de Refontiro. Ze heeft als schoolleider op een co-creatieve wijze de transformatie naar een digitale leeromgeving vormgegeven, een proces dat al schoolvoorbeeld wordt benoemd. Ze begeleidt scholen naar (onderwijs)innovatie met een sterke aandacht voor de specifieke (school)cultuur.

De kracht van teamwerking in het (co-)creëren van een krachtige digitale leeromgeving.

Iedere leerling een laptop? Het digitaliseren van een school vraagt echter meer dan het aanbieden van online lessen of een laptop in de klas. Maar wat zijn de belangrijkste randvoorwaarden voor een succesvolle digitale transformatie? Hoe faciliteer je als directeur dit proces en vooral hoe geef je dit vorm samen met je beleids- en leerkrachtenteam?Tijdens deze keynote vertrekt Veerle Scheirs vanuit haar persoonlijke ervaring als schoolleider hoe zij op een co-creatieve wijze de transformatie naar een digitale leeromgeving heeft vormgegeven en hierbij een duidelijke onderwijsvisie voor de toekomst van haar school heeft uitgebouwd. Op onderbouwde, maar praktisch toepasbare wijze deelt ze haar ervaringen en geeft ze concrete handvatten, tips & trics die inspirerend kunnen zijn voor collega schoolleiders.


Deelname op dinsdag en woensdag is betalend.