KEYNOTES

Vandaag delen deze sprekers in 60 minuten hun verhaal en inspireren ze jou online. Tracht er synchroon  bij te zijn, we stimuleren interactie.  
Sprekers die toestemming gaven, kan je achteraf (
asynchroon) ook herbekijken.

Wie een ticket koopt voor dinsdag+woensdag, is beide dagen welkom in alle keynotes.

9:00 Erik Devlies

Schoolmaker, team digitaal bij Schoolmakers

Na 22 jaar leraar Frans, bijna 12 jaar ICT-opleider en acht jaar bij KlasCement, ben ik nu halftijds begeleider digitale didactiek bij de Broeders van Liefde en opleider bij Schoolmaker. Ik ben ook betrokken bij Digitale methode en combineer al deze input tot hopelijk inspirerende opleidingen rond de meerwaarde van het digitale in onderwijs.

Differentiatie in je les: Handige ICT-tips

ICT biedt – naast vele uitdagingen ook – heel wat kansen in onderwijs: snelle feedback, duidelijkere instructie, taken toewijzen aan verschillende groepen, tijdwinst (na tijdsinvestering), ondersteuning waar nodig en vaak hebben kleine aanpassingen grote impact. In deze sessie breng ik jaren ervaring uit de klas samen met nieuwe inzichten over leren en lesgeven. Het is prachtig om te zien hoe, wat je vroeger met je buikgevoel soms al aanvoelde, nu door de wetenschap bevestigd wordt. Of je ICT nu een plekje geeft bij het ontwerp van je les, je didactiek en werkvormen of bij evaluatie en feedback… het biedt bijna telkens extra kansen om om te gaan met verschillen in de klas. Kansen die je zonder technologie niet zo makkelijk kreeg.

9:30 Tommy Opgenhaffen

Coördinator Onderwijsontwikkeling & Digitaal Leren bij Arteveldehogeschool | Auteur Leren.Hoe?Zo!

Tommy Opgenhaffen heeft ruime ervaring als docent en leercoach. Hij is coördinator onderwijsontwikkeling en digitaal leren binnen het expertisenetwerk Communicatie, Media & Design aan Arteveldehogeschool. Hij is auteur van het boek en de toolbox Leren.Hoe?Zo! en verzorgt lezingen en workshops voor leerkrachten, leerlingen en ouders.

Hoe creëer je een krachtige (online) leeromgeving?

Werken aan leervaardigheden is iets wat loont op korte en lange termijn. Met een goede studieaanpak halen studenten betere resultaten, kunnen ze hun tijd beter benutten en vergroten ze hun carrièremogelijkheden. Ook wanneer studeren al vlot verloopt, blijft leren leren belangrijk. Als je de nodige kennis en skills bezit om je leren te sturen, heb je een levenslange troef in handen op school en op de werkvloer.

Tijdens de sessie Leren.Hoe?Zo! worden concrete tips en handvaten aangereikt om jongeren te helpen om efficiënter en beter leren.

Philip Brinckman

6.12: Philip Brinckman

Directeur van het Sint-Jozefcollege in Turnhout

Deze keynote wordt verplaatst naar maandag 6 december om 20:00. Dat geeft Philip de tijd om zich in deze vierde coronagolf op zijn school te concentreren. Zo kunnen wij hem ook meer tijd geven om zijn verhaal te brengen en jullie meer tijd om vragen te stellen. We eindigen om 21:30.

Wie ingeschreven is, zal vooraf een uitnodiging krijgen voor deze toespraak. 

Naar de kern: De leerlingen en hun leer-kracht
Voorstelling rapport Commissie Beter Onderwijs

Het intussen al goed gekende rapport van de commissie Beter Onderwijs zal door de voorzitter ervan worden toegelicht. Philip Brinckman haalt er de hoofdzaken uit, heeft het over de gemaakte keuzes en licht de adviezen toe.

Geen tijd om het volledig te lezen? Dan is dit een ideaal moment om de grote lijnen te horen. Je krijgt achteraf de mogelijkheid om in gesprek te gaan. 

Dirk De Boe
Foto door Kevin Feignaert

10:30 Dirk De Boe

Coördinator  EduNext – Auteur

Dirk De Boe leert organisaties en hun mensen creatief denken en helpt hen om een innovatiecultuur te ontwikkelen. Daarnaast is hij jarenlang gastdocent in het hoger onderwijs, geeft hij lezingen en opleidingen en begeleidt hij innovatie- en transformatietrajecten in binnen- en buitenland.

Hoe kun je duurzaam transformeren met je school?

In deze keynote leer je hoe je komt tot een nieuw onderwijsconcept dat je toelaat om actuele uitdagingen zoals een divers leerlingenpubliek, de digisprong en nieuwe eindtermen gestructureerd en duurzaam aan te pakken.

Je maakt in deze lezing kennis met het driedelig transformatierad, een denkmodel dat je toelaat om de complexiteit van verandering naar een nieuw onderwijskundig concept op een eenvoudige en voor alle collega’s omvatbare manier voor te stellen. Hiermee kun je de huidige patronen en gewoontes van je school in kaart te brengen, er werkbare alternatieven voor bedenken en komen tot een nieuw pedagogisch concept dat een oplossing biedt voor de uitdagingen waar je momenteel in je klas en je school mee te maken krijgt. Het geeft je tegelijk inzicht in de benodigde teamvaardigheden en de gewenste schoolcultuur. Tot slot krijg je inzicht in hoe je dit in de praktijk kunt brengen.

11:00 Christine Hannes

Directeur bij  GO! Spectrumschool

Jurist, voormalig leerkracht Nederlands en Engels, mama van 3 en de laatste 10 jaar vooral met veel passie directeur van de GO! Spectrumschool.

De duidelijke meerwaarde van doelgericht evalueren

8 Jaar geleden startten we met een werkgroep evaluatie, omdat we bleven vastlopen op frustratie rond cijfers en gemiddeldes die weinig info gaven over leertrajecten. Binnen een superdiverse school hebben we geen heterogene klasgroepen dus is het belangrijk om van bij de start tot het einde een duidelijk zich te hebben van ieders competenties. We stapten over naar een rapport zonder cijfers en dat opende een heel nieuwe wereld voor ons team én leerlingen. Met veel vallen en opstaan zochten we zelf een werkwijze die werkbaar was voor onze context en vooral ieders leertraject transparanter maakte, en dus ook remediëringskansen.


11:30 Peter De Knock

Coach duaal leren en werken bij HTISA Gent

Ik studeerde fundamentele pedagogiek en cultuurwetenschappen aan de UGent. Ik was docent in de lerarenopleiding en leerkracht PAV op het HTISA in Gent. Sinds 3 jaar ben ik bezig met duaal leren. Ik breng bedrijven en onderwijs samen. Mijn interesses situeren zich op het snijvlak van onderwijs, technologie en arbeidsmarkt.

Duaal leren: leren doen doet leren

Jongeren opleiden voor de toekomst doe je wat mij betreft een stuk buiten het onderwijs. Je creëert ecosystemen van leren, hybride vormen van leren waarbij scholen partnerships aangaan met organisaties, bedrijven en andere spelers. Echt leren en ervaren staat daarbij centraal. Jongeren zijn niet leermoe maar soms wel schoolmoe. Ze zijn het systeem beu en wie kan hen ongelijk geven. Via duaal leren breng je werelden en expertise samen. Bedrijven kunnen van scholen leren en scholen van bedrijven. Jongeren krijgen de kans om op die manier ervaring op te doen in een krachtige leeromgeving. De mentor op de werkvloer introduceert de jongere in zijn toekomstige werkomgeving, de leerkracht op school kan de opgedane kennis en ervaring verdiepen en verbreden. De leerkracht kan de mentor inspireren en tips geven rond het opbouwen van een leerproces, de mentor op de werkplek kan de school dan weer een spiegel voorhouden. Kortom duaal leren is voorbereiden op de toekomst.

12:30 Gert Lemmens

Pedagogical trainer Future Classroom Lab

Als gepassioneerd lesgever deel ik reeds meer dan 15 jaar mijn STEM-kennis met mijn leerlingen in het secundair onderwijs. Ik tracht steeds up to date te blijven op gebied van technologische en didactische tools die een meerwaarde hebben in mijn klaslokaal. Sinds 2010 leid ik ook Europese leerkrachten op in ons Future Classroom Lab in Brussel.

Pedagogische en didactische tools voor het onderwijs van de toekomst

Het onderwijs van de toekomst vergt een dynamische aanpak van de leerkracht. “We are living in exponentials times” en moeten de leerlingen hierop voorbereiden. Welke pedagogische en didactische tools zullen in de toekomst het onderwijs bepalen? Zorg dat je steeds up 2 date bent als leerkracht op gebied van ICT tools en didactische werkvormen. Ontdek het tijdens deze korte inspirerende presentatie. “Be prepared for the education of the future”. Laat je inspireren tijdens deze sessie en transformeer jouw klaslokaal naar een uitdagende leeromgeving.

13:00 Eva Dierickx en Astrid Koelman

Eva Dierickx is kleuterleerkracht, onderwijskundige en (co-)auteur van het boek ‘ Kleuter-leer-kracht‘. Momenteel werkt ze als lerarenopleider voor toekomstige kleuterleerkrachten en onderzoeker aan de AP Hogeschool. Ze deelt daarnaast praktijkgerichte en onderbouwde ideeën, bedenkingen en tips op de instagrampagina ‘De klas van Eva’.

Astrid Koelman is onderwijspedagoog, leraar basisonderwijs en co-auteur van het boek ‘Kleuter-leer-kracht’. Momenteel is ze als onderzoeker en adviseur didactisch ontwikkeling verbonden aan de Artesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen, waar ze zich vooral richt op onderwerpen als zelfgestuurd leren, motivatie, verbinding en zelfdeterminatie.

Sterk kleuteronderwijs: enkele mythes ontkracht

Naar aanleiding van hun nieuwe boek ‘kleuterleerkracht’ presenteren Eva Dierickx en Astrid Koelman enkele veelgehoorde mythes uit het kleuteronderwijs (bvb “samen spelen is samen delen”, een time-out/strafstoel helpt kleuters nadenken over hun fouten, spelend vechten leidt tot echt vechten, thema’s zorgen voor beter onderwijs, …) en weerleggen ze aan de hand van onderzoek en kritische vragen.

13:30 Lieselot Van Gysel

Leraar Mechanica bij GTI Beveren

Afgestudeerd als enigste meisje in de richting elektromechanica, nu ben ik zelf leraar mechanica en elektriciteit. En naast het lesgeven ben ik ook STEM-ambassadrice.

Van meisjes, STEM-heldinnen maken.

“Meisjes in STEM-richtingen zijn nog steeds een uniek gegeven. Gelukkig durven meer en meer meisjes deze stap te nemen. Maar hierdoor kunnen er wel uitdagingen tevoorschijn komen voor ons: als leraar, als directie, als begeleider… Welke uitdagingen zijn er allemaal? En hoe kunnen we deze uitdagingen aangaan? Als een meisje start in een STEM-richting, is de kans nog steeds groot dat ze na verloop van tijd naar een andere richting overschakelt. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een meisje, die voor een STEM-richting kiest, ook in deze richting blijft? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat er nog meer meisjes de stap durven te zetten naar een STEM-richting? Hoe kunnen we deze meisjes beter motiveren? “


14:00 Frederik De Ridder

Medewerker Onderwijs bij Het Archief voor Onderwijs (meemoo)

Frederik De Ridder geeft al 14 jaar les aan het College van Melle, schrijft mee aan methodes Nederlands en werkt al enkele jaren als medewerker Onderwijs voor Het Archief voor Onderwijs. Daar ontwikkelt hij audiovisuele lescollecties, doet gebruikersonderzoek en bedenkt didactische werkvormen rond beeld en geluid.

Tips en trucs voor lager onderwijs: Het Archief voor Onderwijs: beelden bij rekenen, taal, WO …

Het Archief voor Onderwijs, werkt ondermeer samen met de VRT. Zo is De dokter Bea Show maar één van de vele programma’s op het platform die je kan inzetten in het lager onderwijs. Verder bevat het aanbod onder meer ‘Zomerschool.Vlaanderen’, heel wat fragmenten uit ‘Karrewiet’ en nog vele andere Ketnet- en VRT-programma’s.

In het lager onderwijs is muzische vorming heel breed en het vraagt een flinke dosis expertise en creativiteit. Daarvoor schakelden we de expertise in van de docenten lerarenopleiding van Hogeschool VIVES in het project ‘Kunstig kijken’. Samen met Arteveldehogeschool en de tien Vlaamse regionale zenders zochten we ook naar ‘regionaal’ beeldmateriaal dat klaar is voor de klas.

Het Archief voor Onderwijs werkt ook samen met educatieve uitgeverijen om methodes en handboeken te verrijken met duurzaam audiovisueel materiaal.

14:30 Stijn Vanhoof

Stafmedewerker onderwijsontwikkeling bij Karel de Grote Hogeschool
Auteur Feedback in de klas

Stijn Vanhoof verzorgt bij KdG Hogeschool Antwerpen professionalisering voor docenten en is nascholer voor alle onderwijsniveaus. Zijn interesses liggen bij feedback, toetsing en gespreksvaardigheden. Voorheen was hij leraar in het secundair onderwijs en praktijklector in de specifieke lerarenopleiding gedragswetenschappen.

Feedback in de klas: Verborgen leerkansen

Uren verbeterwerk en feedback geven en vervolgens merken dat leerlingen er te weinig mee aan de slag gaan? Ontdek in deze lezing hoe het anders kan: feedback als wezenlijk onderdeel van je lesaanpak met als centrale vraag “Wat doet leerlingen leren?”.

Maak kennis met drie thema’s en bijhorende werkvormen uit het boek Feedback in de klas: verborgen leerkansen:

• Heldere kwaliteitsverwachtingen
• Feedback als startpunt
• Leerlingen als feedbackgevers en -zoekers

15:00 Mieke De Ketelaere

Director AI bij imec (IDLab) – Auteur Mens versus machine

Ze heeft een master in burgerlijk en industrieel ingenieur en specialiseerde zich in robotica en artificiële intelligentie gedurende haar studies. Gedurende de voorbije 25 jaar werkte ze samen met verschillende multinationals op alle aspecten van data en analyse (IBM, Microsoft, SAP, SAS, etc). Bij imec is Mieke De Ketelaere verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de AI strategy en roll-out. Vanuit een adviserend standpunt is ze gespecialiseerd in het definiëren van ‘AI business canvas’, van mogelijke waarde tot bestaande risico’s. Tijdens haar publieke presentaties plaatst Mieke de focus op de demystificatie van de hype rond AI en haalt ze ook niet-technische onderwerpen aan, zoals data privacy. In 2018 werd ze in België genomineerd als ‘ICT woman of the year’.

Resultaten van AI anno 2021

Onderzoek toont ons dat – ondanks de toegenomen interesse in en adoptie van artificiële intelligentie in ondernemingen – 85% van de AI projecten er uiteindelijk niet in slagen om de initiële beloften tegenover de bedrijven na te komen.

AI teams claimen dat een grote bron van AI uitdagingen zich situeren bij senior leidinggevenden die er niet in slagen om de waarde te zien die AI kan brengen. Echter, is dit wel het echte probleem? Meerdere factoren spelen een rol wanneer men een AI project wil gaan ontwikkelen en implementeren: data, vaardigheden, begrip van het domein, bedrijfscultuur, AI strategie, data strategie, het team … Dit zijn maar enkele onderwerpen die een belangrijke rol spelen in het succes van AI projecten.

In deze sessie zullen we kijken naar ‘the good, the bad, and the ugly’ resultaten van AI, anno 2021. Op die manier zal je begrijpen dat AI niet enkel gaat over data en technologie, maar ook over de nood aan goede beslissingen, gebaseerd op mensen en processen.


Deelname op dinsdag en woensdag is betalend.